tai facebook

game android dich vu ke toan xu ly nuoc thanh lap cong ty thuoc giam can
Liên kết website
Lượt truy cập    218306
Cấu phần 1    6564
Cấu phần 2    6163
Cấu phần 3    3040
Cấu phần 4    1766
 Cấu phần 1: Tăng cường thể chế kinh tế thị trường  /  Năm công tác thứ nhất (AWP I)

I - Thông tin chung về dự án

1

Mục tiêu dự án:

Dự án có mục đích là nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò và lợi thế của DNNVV Việt Nam trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Khi đó mục tiêu cụ thể của dự án là nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, nhận thức và khả năng thích ứng của DNVVN đối với WTO và hội nhập

2

Cơ quan thực hiện:

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ

3

Thời gian thực hiện:

12 tháng

4

Tổng giá trị khoản hỗ trợ:

$189,000

5

Văn kiện dự án:

Tóm tắt:

Xem toàn văn

II - Kết quả đầu ra

1

Kết quả 1

Bản báo cáo kết quả khảo sát, điều tra về thực trạng, tình hình thuận lợi, khó khăn của các DNNVV thuộc 3 ngành kinh doanh: Cơ khí chế tạo, Dệt may, Thủy hải sản - những ngành hàng có sự tham gia nhiều của các DNNVV và chịu nhiều ảnh hưởng bởi quá trình thực thi các cam kết WTO .

- Dự án đã triển khai và hoàn tất hoạt động khảo sát điều tra thực trạng, tình hình thuận lợi khó khăn của các DNNVV thuộc 3 ngành kinh doanh: cơ khí chế tạo, dệt may, thuỷ sản một bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển DNNVV, những khó khăn và thuận lợi  từ góc nhìn của các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và phát triển DNNVV.

- Kết quả đầu ra của các cuộc tham vấn là một báo cáo của tư vấn về tình hình phát triển DNNVV. Báo cáo này sẽ cung cấp đầu vào khoa học cho các chuyên gia tư vấn khi chuẩn bị một báo cáo cuối cùng về thực trạng, tình hình, thuận lợi, khó khăn của các DNNVV thuộc 3 ngành kinh doanh nói trên.

Dựa trên kết quả điều tra phân tích tổng hợp, phân tích số liệu, viết báo cáo kết quả khảo sát điều tra đánh giá toàn diện thực trạng, tình hình, thuận lợi, khó khăn của các DNNVV thuộc 3 ngành kinh doanh: cơ khí chế tạo, dệt may, thủy sản. Mỗi ngành hàng là một báo cáo chi tiết. Một cuộc hội thảo được tổ chức với khoảng 25 người tham dự với sự tham gia của các cán bộ đến từ các Bộ, ngành, các Hiệp hội ngành hàng có liên quan, các DNNVV tiêu biểu chịu ảnh hưởng lớn của cơ chế thị trường. Tọa đàm là nơi chia sẻ quan điểm của các bên liên quan đánh giá về thực trạng DNNVV thuộc 3 ngành khảo sát. 

-  Dự án đã tiến hành khảo sát học tập kinh nghiệm từ Ba Lan và Hàn Quốc nhằm:

* Tìm hiểu môi trường, chính sách phát triển DNNVV của Hàn Quốc/Ba Lan.

* Tìm hiểu mô hình hoạt động, hỗ trợ DNNVV Hàn Quốc/Ba Lan trong quá trình thực thi các cam kết WTO.

* Thông qua Hiệp hội DNNVV Hàn Quốc/Ba Lan, thăm và tìm hiểu hoạt động của một số DN trong ngành cơ khí chế tạo, Dệt may, Thủy sản.

* Tìm kiếm khả năng hợp tác đầu tư giữa các DNNVV của Việt Nam và Hàn Quốc/Ba Lan

* Dự án đề xuất học hỏi kinh nghiệm của Ba Lan vì đây là quốc gia đã từng tiến hành chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Và trong quá trình chuyển đổi, Chính phủ của quốc gia này đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm đưa nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường.


2

Kết quả 2

Báo cáo đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành về quản lý và kiểm soát giá tại Việt Nam

- Tổ chức các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm từ Ba Lan và Hàn Quốc nhằm mục đích :

1. Tìm hiểu môi trường, chính sách phát triển DNNVV của Hàn Quốc/Ba Lan.

2. Tìm hiểu mô hình hoạt động, hỗ trợ DNNVV Hàn Quốc/Ba Lan trong quá trình thực thi các cam kết WTO.

3. Thông qua Hiệp hội DNNVV Hàn Quốc/Ba Lan, thăm và tìm hiểu hoạt động của một số DN trong ngành cơ khí chế tạo, Dệt may, Thủy sản.

4. Tìm kiếm khả năng hợp tác đầu tư giữa các DNNVV của Việt Nam và Hàn Quốc/Ba Lan.

- Dự án đề xuất học hỏi kinh nghiệm của Ba Lan vì đây là quốc gia đã từng tiến hành chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Và trong quá trình chuyển đổi, Chính phủ của quốc gia này đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm đưa nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường


3

Kết quả 3

Nhận thức của các DNNVV về thực thi các cam kết VN-WTO và  các vấn đề “nhạy cảm”  khác được nâng cao

- Hội thảo đối thoại công tư về "Nâng cao nhận thức của DNNVV trong việc thực thi các cam kết WTO", đối tượng tham gia Hội thảo là các Nhà quản lý, các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng với mục đích là thống nhất vấn đề nhận thức cần được nâng cao trong việc thực thi các cam kết song phương và đa phương, từ đó BQLDA cũng xác nhận được vấn đề nòng cốt cần tập trung giải quyết trong việc nâng cao nhận thức cho các DNVVV, thông qua Hội thảo BQLDA cũng 1 phần khảo sát được nhu cầu đào tạo của các DNNVV.

- BQL Dự án xây dựng kế hoạch, soạn thảo giáo trình cho chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp: Giáo trình về WTO, cơ cấu tổ chức, Những hiệp định cơ bản song phương và đa phương; Hiện trạng và giải pháp phát triển DNNVV. Những giáo trình này sẽ được tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các Hiệp hội DN trước khi được in ấn làm tài liệu trong các lớp tập huấn và gửi cho các doanh nghiệp để tự học, tự đào tạo.

 

4

Kết quả 4

Bản dự thảo “Định hướng chiến lược phát triển DNNVV phù hợp với bối cảnh thực thi các cam kết VN - WTO và Nghị định 56/2009/NĐ-CP” và kiến nghị về các giải pháp giúp DNNVV nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh  trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Bản dự thảo được xây dựng và trình lên các cơ quan có thẩm quyền. Định hướng dự thảo chiến lược này nhằm:

1. Rà soát khung pháp lý phát triển DNNVV do Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ ngành đã ban hành; Mục đích của hoạt động này là để tìm ra những điểm trái với quy định của WTO từ đó xây dựng khung mới phù hợp với các tiêu chuẩn WTO.

2  Nghiên cứu xu hướng phát triển  các DNNVV ở khu vực ASEAN và một số nước trên thế giới (Hàn Quốc, Ba Lan...) để rút ra các bài học kinh nghiệm có thể áp dụng vào phát triển các DNNVV Việt Nam.

3. Xuyên suốt những hoạt động trên, BQL DA xây dựng dự thảo định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2011-2020 dựa trên các bước xây dựng đề cương sơ bộ, xây dựng đề cương chi tiết, đánh giá và phân tích xây dựng nội dung chiến lược.

4. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh phát huy vai trò và lợi thế DNNVV VN.

Với mục tiêu trên nên khi dự án hoàn thành đã đem lại kết quả và như dự án mong muốn.

Xem toàn văn

Các tin bài khác:
 • Nâng cao năng lực cho Cục quản lý cạnh tranh nhằm tăng cường thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam
 • Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
 • Hoàn thiện chính sách đất đai khi cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
 • Hỗ trợ việc xây dựng Luật giá
 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật VN để thực thi các cam kết với WTO của Việt Nam
 • Điều tra, đánh giá thực trạng, nhận dạng các cơ hội, thách thức và xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 • Nhánh 2: “Xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật để phát triển các tổ chức cung cấp các dịch vụ cho thị trường bất động sản”
 • Đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước và giám sát các tập đoàn kinh tế nhà nước theo cam kết gia nhập WTO và thông lệ kinh tế thị trường.
 • Dong trung ha thao, khoi phuc du lieu, nhan sam, hong sam, sam han quoc - mua ban nha dat - mua ban bat dong san - cho thue nha dat - Bep gas - Bep gas am - bep gas duong - bep gas rinnai
  Tu khoa lien quan: phu tung xe may - sua chua xe may> - bao duong xe may - sua chua xe tay ga - tam trang - gian nong - gian lanh - loc gio - dieu hoa o to - may lanh o to - loc lanh - loc gio - loc dau
  Sieu thi phu nu, mua sam, me va be, thoi trang, my pham, phu kien thoi trang